งานประกวดแมวเสมือนจริง (London Cat WorldWide) ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2021

งานประกวดแมวเสมือนจริง (London Cat WorldWide) ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2021

ในการประกวดแมวเสมือนจริง (London Cat WorldWide) ที่จัดขึ้นครั้งนี้ Bangkokcats Forbidden Fantasy (หรือที่รู้จักในชื่อ ท็อป) คือดาราผู้เฉิดฉาย 🎖 สาเหตุของการจัดประกวดแบบเสมือนจริงมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้การจัดแสดงแมวส่วนใหญ่ถูกระงับ อย่างไรก็ตาม...