GP, DW BankgokCats Whiskey of BkkGangster

GP, DW BankgokCats Whiskey of BkkGangster

GP, DW BankgokCats Whiskey of BkkGangster GP, DW BangkokCats Whiskey of Bkk Gangster เป็นแมวหนุ่มที่ทำหมันแล้ว และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับครอบครัวของคุณเคและคุณนิ่ม (Mr. K และ Ms. Nim) ซึ่งเจ้าของทั้ง 2 ท่านก็พาไปเข้าร่วมเวทีประกวดแมวอยู่บ่อยครั้ง...
หูของแมวเบงกอล

หูของแมวเบงกอล

อะไรทำให้แมวทั่วๆไป ดูเหมือนแมวเบงกอลกันนะ? เพียงแค่ดูจากลวดลายรึเปล่า? แน่นอนว่าไม่ใช่ เพราะเป้าหมายของโปรแกรมการคัดสรรสายพันธุ์เบงกอลคือการสร้างแมวบ้าน ที่มีลักษณะทางกายภาพโดดเด่นและปราดเปรียวแบบแมวป่าพันธุ์เล็ก แต่ก็มีนิสัยรักใคร่และไว้วางใจได้แบบแมวบ้าน...