หูของแมวเบงกอล

หูของแมวเบงกอล

อะไรทำให้แมวทั่วๆไป ดูเหมือนแมวเบงกอลกันนะ? เพียงแค่ดูจากลวดลายรึเปล่า? แน่นอนว่าไม่ใช่ เพราะเป้าหมายของโปรแกรมการคัดสรรสายพันธุ์เบงกอลคือการสร้างแมวบ้าน ที่มีลักษณะทางกายภาพโดดเด่นและปราดเปรียวแบบแมวป่าพันธุ์เล็ก แต่ก็มีนิสัยรักใคร่และไว้วางใจได้แบบแมวบ้าน...