คะแนนการเพาะพันธุ์ ลักษณะของเบงกอลและการให้ความสำคัญด้วยเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ

คะแนนการเพาะพันธุ์ ลักษณะของเบงกอลและการให้ความสำคัญด้วยเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ

ในการปรับปรุงสายพันธุ์เบงกอลไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม การมีข้อมูลและความรู้ที่ดีถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะนักเพาะพันธุ์เบงกอลแต่ละรายย่อมมีวัตถุประสงค์ของตนเอง ซึ่งก็สัมพันธ์กับเกณฑ์มาตรฐานของแมวเบงกอลที่เป็นที่นิยมกัน...