GC, BWI, DW Kinglike Eros of Bangkokcats

GC, BWI, DW Kinglike Eros of Bangkokcats

GC, BWI, DW Kinglike Eros of Bangkokcats   วันเกิด: 22 กุมภาพันธ์ 2021 PK Def – ลบPRA – ลบ GC, BWI, DW Kinglike Eros จาก BangkokCats เป็นเด็กหนุ่มขนสีแดง สายพันธุ์อะบิสซิเนียน ที่น่าทึ่ง เขามีความอยากรู้อยากเห็นที่เราอย่างที่เราปรารถนา และมีนิสัยที่ดีมาก...
Solarsys Helios of BangkokCats

Solarsys Helios of BangkokCats

Solarsys Helios of BangkokCats   วันเกิด: 6 กันยายน 2020 PK Def – ลบPRA – ลบ Solarsys Helios เป็นแมวสายพันธุ์โซมาลีตัวแรกที่เราเคยมี เขาเป็นรักแรกพบของเรา และเขาก็มีพฤติกรรมที่อ่อนหวานที่สุดเท่าที่เราเคยพบในแมวทุกตัว โดยมักจะกอดคอใครก็ตามที่มาบ้านอยู่เสมอ...