GC, DW Bangkokcats Tiffany

วันเกิด 21/11/2021

PK Def – ปกติ
PRA-b – ปกติ
ค่าเลือดชิด (COI): 25.02%

ตรวจโรคหัวใจล่าสุด (11/12/22) – ปกติ

ทิฟฟานี่คือ 10G (สิบรุ่นที่ห่างจากบรรพบุรษที่เป็นแมวดาว) ทิฟฟานี นอกจากหน้าตาที่หวานน่ารักแล้วเค้ามีหูที่โค้งมนและโค้งเหมือนแมวเสือดาวเอเชีย มีโครงร่างและรูปร่างที่ทำให้นึกถึงแมวดาวเป็นพิเศษและดวงตาโตมองต่ำที่มองต่ำ เธอมีลวดลายกลมเล็กๆ เรียงตัวกระจาย เหมือนโดนัทเล็กๆ ทั่วตัวลงมาถึงขาหลัง ขนของทิฟฟานีนุ่มมากและมีหางที่หนาเป็นพวง เขาได้ไปประกวดในรุ่นแมวเด็ก และเขาได้คะแนนสูงสุดในเบงกอลแมวเด็กในโลก! เพียง 8 เดือนพิฟฟานี่ได้รับตำแหน่งแกรนด์แชมป์เปี้ยนแล้ว เป็นเบงกอลแมวเด็กตัวเมียที่ดีที่สุดในฤดูกาล CFA ปี 2022-2023

พ่อพันธุ์

GC, BWI, NW BangkokCats Forbidden Fantasy

แม่พันธุ์

Huanyucat Bella of Bangkokcats