ลวดลายของแมวเบงกอล

แมวเบงกอลมีลวดลายปกคลุมที่ไม่เหมือนแมวบ้านที่คุณเคยเห็นมาก่อน

คุณรู้หรือไม่ว่าเบงกอลเป็นแมวพันธุ์เดียวที่มีลายโรเซทเหมือนแมวป่า ลายโรเซทนี้ของพวกมันได้รับการสืบทอดมาจากแมวเสือดาวเอเชีย ซึ่งเป็นญาติห่างๆกันของพวกมัน

ลูกแมวของเราก็เหมือนกับลูกเสือดาวที่กำเนิดมาพร้อมกับลักษณะเด่นต่างๆ เมื่อพวกมันโตเต็มวัย จุดตรงกลางบนลายจุดของมันจะสว่างขึ้นกลายเป็นดอกคล้ายดอก ลวดลายเฉกเช่นเดียวกับแมวดาว

แมวเบงกอล มีกี่ลาย

แมวเบงกอลทุกตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ลวดลายของแมวเบงกอลก็ได้รับการเพาะพันธุ์ โดยอาศัยพันธุกรรมของแมวป่าและการคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อเลียนแบบลวดลายเกือบทุกประเภทที่พบได้ในแมวป่า และแต่ละลวดลายก็เหมือนกับงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ลวดลายต่างๆ ของสายพันธุ์เบงกอลสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ เบงกอลลายหินอ่อนและเบงกอลลายจุด ลวดลายของเบงกอลลายจุดอาจแตกต่างกันไปตั้งแต่ลายจุดธรรมดาๆ ที่เห็นแล้วทำให้นึกถึงเสือชีตาห์ ตลอดจนถึงลายโรเซทประเภทต่างๆ ได้แก่

ลายจุดเดียว

(Single spots)

ลายหัวลูกศร

(Arrow-head rosettes)

ลายกลุ่มของดอก

(Clustered rosettes)

ลายโดนัท

(Donut rosettes)

ลายเมฆ

(Clouded rosettes)

ลายหินอ่อน

(Marbled pattern)

เราเรียกลายโรเซทสำหรับลายจุดที่มี 2 สีขึ้นไป คือสีรองพื้นและสีด้านในอีกสีที่เข้มกว่าสีพื้นหลัง

ลวดลายทั้งหมดมีความสวยงามในแบบของตัวเอง และแต่ละลายก็ถอดแบบมาจากแมวป่าที่แตกต่างกัน เช่น เสือดาวเอเชียที่มีลายจุดต่างๆ แบบสุ่ม และลายโรเซทหัวลูกศร มากกว่ารอยอุ้งเท้าหรือลายลายหย่อมๆที่พบมากในเสือดาว ในขณะที่ลายโรเซทมีรูก็พบมากในเสือจากัวร์ หรือลายโรเซทลายเมฆที่พบในเสือดาวลายเมฆนั่นเอง

ลวดลายต่างๆ ของเบงกอลลายโรเซทสีน้ำตาล