Gallery

Bangkokcats Wild Extravaganza

Bangkokcats Wild Extravaganza เป็นหนึ่งในแมวเพศเมียที่เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับการบุคลิกความปราดเปรียวและดวงตาที่มีลักษณะการตื่นตัวเหมือนแมวป่าที่ออกหากินในเวลากลางคืนของเธอ