Gallery

Bangkokcats Farrah Moan

Bangkokcats Farrah Moan (หรือที่รู้จักในชื่อเอลซ่า) มีใบหน้าคล้ายกับแม่ของเธอมาก แต่คราวนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถรักษาพุงที่ขาวโพลนหรือลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของพ่อของเธอเอาไว้ได้ ซึ่งเธอจะเป็นราชินีแม่พันธุ์รายต่อไปของเราในปี 2021